Uherský Brod/ Brno

Několik informací o „Bibbia giorno e notte“ v Římě, jež byla inspirací pro Bible24Interiér kostela,
kde se četba konala.
Zahájení papežem
z Vatikánu.
Bazilika sv. Kříže Jeruzalémského
za noci během četby.
Mezi čtenáři byl i oblíbený
italský herec R. Benigni.
Jednen z hudebních vstupů.
Diriguje Mons. M. Frisina.
Veronica, jedna z čtenářů.
Rozhovor s ní je dole na stránce.


Římská „Bible dnem i nocí“ byla zcela jedinečná faktem, že probíhala paralelně s prvním týdnem biskupské synody o Božím slově a také že byla přístupná komukoliv na internetu a v TV.

Celá Bible byla rozdělena na 1144 úryvků (800 tisíc slov), které buď četli jednotlivci anebo členové rodiny (táta, máma, děti nebo členové řeholní rodiny; stalo se také, že přišla jedna muslimka a chtěla také číst, ale nebyla předem přihlášena – žena, která měla v tu chvíli jít číst, ji nabídla, že si to mohou rozdělit na půl a tak spolu vytvořily krásnou rodinu Božích dětí).

Celkem k ambonu s Písmem přistoupilo 1500 lidi ze 64 zemi (v tom je i 40 účastníků synodu). Nečetli jen katolíci, ale společně bok po boku s nimi 30 zástupců z reformovaných církví. Nebyl uveden počet pravoslavných zástupců, ale bylo jich hodně, především kněží, 17 starších bratří ve víře (včetně římského rabína , který nečetl v kostele, ale v synagoze). A co možná může překvapit, četlo i 6 muslimů.

Těch, kteří přišli do baziliky, aby četbě naslouchali, bylo na 122 tisíc. Pres internet denně sledovalo okolo 180 tisíc „uživatelů“.

Jednalo se také o jedno NEJ pro italskou TV RAI: šlo o nejdelší nepřerušený přenos v historii: 139 hodin. Necelou první hodinu při zahájení vysílalo RAI na hlavním kanálu, v tu chvíli byla sledovanost skoro 4 miliony diváku.

Vždy po 90ti minutách byla četba proložena celkem 81 hudebními vstupy (výběr skladeb se řídil jejich biblickou tematikou), celkem se zúčastnilo na 56 instrumentálních skupin, chóru a sólistů – nejen italských, ale i z různých částí Evropy, Asie a Ameriky. Např. na začátku vystoupil Andrea Bocelli s „Lodate Dio“ (J. S. Bach) doprovázen Ensemble del Teatro dell’Opera a Coro Diocesi di Roma. Na závěr zaznělo Frisinovo „Magnificat“ v podáni Massimo Ranieri a v doprovodu Ensemble del Teatro dell’Opera a Coro Diocesi di Roma a od téhož autora (který stál za celou hudební organizací) „Maranatha“ – jak taky jinak zakončit Knihu zjeveni i celou Bibli?!

Mezi čtenáři byli lidé velmi různí: od manželského páru pekařů, kteří mají jen první tři třídy ZŠ až po umělce (Benigni, Fiorello, Ranieri), politiky (ex prezident Ciampini; ministři, starosta Říma), sportovce (italští vítězové z OH Schwarzer a Vezzali), samozřejmě kardinálové, biskupové (papež celé čtení zahájil ze svého paláce v přímém přenosu), kněží, seminaristé, řeholníci, ženy a muži každého věku a také mládež a "děti" (dolní hranice byla určena na 11 let).


Další informace a svědectví, včetně videí, nalezneš zde (z blogu novicky Dcer sv. Pavla):